Gösterilen sonuç sayısı: 6

Endüstriyel Sanayi Tipi Su Arıtma Cihazı

Endüstriyel Sanayi Tipi Su Arıtma Cihazı birçok alanda kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu tarz Sanayi Tipi Su Arıtma Cihazı sistemleri çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Müşterilerimizin kullanacağı il, ilçe hatta ilçenin belli bölgelerinde bile kullanılacak Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durumun sebebi ise su değerlerinin her bölgede farklı farklı olmasıdır. Özellikle sudaki demirin yüksek olduğu bölgelerde, demir arıtımı için ekstra sistemler eklenmesi gerekebilir. Bu ekstra sistemler Birm adını verdigimiz doğal minerallerdir. Birm sudaki demir miktarını azaltır. Ters ozmoz sistemlerinde kullanılan Membran filtresi demire karşı çok dayanıksızdır, bundan dolayı ozmoz sisteminin önüne Birm sistemi konması gerekmektedir. Bunun yanında suda eğer Arsenik bulunuyorsa, Arsenik için de çok ayrı sistemler kullanılabilmektedir. Lafı uzatmadan söylemek gerekirse Endüstriyel Sanayi Tipi Su Arıtma Cihazı her bölgeye göre değişkenlik göstermekte, fiyatlar da buna göre belirlenmektedir.
Endüstriyel Su Arıtma Cihazı ve Sistemleri
Endüstriyel Su Arıtma Cihazı Sistemleri dediğimizde bu sistemlerin içinde birçok cihaz bulunmaktadır. Bu cihaz müşterilerin isteklerine ve suyun kalitesine göre belirlenmektedir. Endüstriyel Su Arıtma Cihazları’nı şu şekilde sıralayabiliriz:

Seperatör Filtre: Seperatör filtre, sıvıların katı veya sıvı bileşenlerini ayırmak için kullanılan bir filtre türüdür. Genellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılan bu filtreler, sıvıların içindeki katı parçacıkları veya sıvı yağları gibi bileşenleri ayrıştırmak için kullanılır. Seperatör filtreler, sıvıların akış yönünde yerleştirilen bir filtre elemanına sahiptir. Bu eleman, sıvıların içindeki katı parçacıkları, yağları ve diğer kontaminanları tutmak için tasarlanmıştır. Sıvılar, filtre elemanına gelirken, katı parçacıkların filtrelenmesi ve sıvı yağların ayrıştırılması sağlanır. Sıvıların filtre elemanından geçerek ayrıştırılması sonucunda daha saf ve temiz bir sıvı elde edilir.
Kum filtrasyonu: Suyun içindeki çeşitli kirleticileri (örneğin, çamur, kum, organik maddeler ve diğer partiküller) gidermek için kullanılan bir arıtma yöntemidir. Bu yöntem, sıvıların filtrelenmesindeki en eski ve en basit yöntemlerden biridir. Kum filtrasyonu, birkaç basit adımdan oluşur. İlk olarak, su filtre elemanı olarak kullanılan kumlu bir yatak içinden geçirilir. Kum yatağı, farklı taneli kum katmanlarından oluşur ve suyun geçmesine izin verirken, kirleticileri tutar. Kum yatağına yerleştirilen su, yavaşça süzülür ve kum yatağındaki boşluklardan geçerken, kirleticiler filtrelenir ve saflaştırılır. Daha sonra, arıtılmış su depolanmak üzere hazır hale gelir.
Karbon filtrasyonu: suyun içindeki organik maddeleri, koku ve tat gibi istenmeyen bileşenleri gidermek için kullanılan bir arıtma yöntemidir. Bu yöntem, aktif karbonun sahip olduğu adsorpsiyon özelliğinden yararlanarak çalışır.Karbon filtrasyonu, suyun içindeki kirleticilerin filtrelenmesi için bir filtre elemanı olarak aktif karbon kullanır. Aktif karbon, özel bir işlemle hazırlanmış, yüksek yüzey alanına sahip karbon malzemeleridir. Bu malzeme, suyun içindeki organik maddeleri adsorbe ederek tutar. Aktif karbon filtreleri, çeşitli boyutlarda olabilir ve suyun akış hızına ve işlem ihtiyaçlarına göre tasarlanabilir.
Endüstriyel Ters Ozmoz Sistemler : Endüstriyel Ters Osmoz (RO), çeşitli endüstrilerde çözünmüş tuzları, mineralleri ve diğer safsızlıkları gidererek suyu arıtmak için yaygın olarak kullanılan bir su arıtma işlemidir. Ters ozmoz, suyun basınç altında yarı geçirgen bir zardan hareketini içeren bir filtrasyon türüdür. Endüstriyel bir TO sisteminde, su önce büyük parçacıkların ve safsızlıkların giderilmesini içeren bir ön arıtma aşamasından geçirilir. Bu, RO zarının kireçlenmesini ve kirlenmesini önlemek için tortu filtrelerini, aktif karbon filtrelerini ve antiskalant enjeksiyonunu içerebilir. Ön arıtmadan sonra, su basınçlandırılır ve su moleküllerinin geçişine izin veren ancak çözünmüş tuzların ve safsızlıkların çoğunu reddeden RO zarından geçirilir. RO membranından geçen arıtılmış su toplanır ve gelecekte kullanılmak üzere bir tankta depolanırken, kalan safsızlıklar ve konsantre sistemden dışarı atılır. Endüstriyel TO sistemleri, üretim, yiyecek ve içecek işleme, ilaç ve enerji üretimi gibi çok çeşitli endüstriyel uygulamaları karşılayan düşük TDS (toplam çözünmüş katı madde) seviyelerine sahip yüksek kaliteli su üretebilir. Endüstriyel bir TO sisteminin boyutu ve kapasitesi, özel uygulamaya ve su kalitesi gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Bu sistemler, küçük, kompakt ünitelerden günde milyonlarca galon suyu arıtabilen büyük ölçekli sistemlere kadar değişebilir. Endüstriyel RO sistemlerinin uygun şekilde bakımı ve izlenmesi, optimum performansın sağlanması, arıza süresinin en aza indirilmesi ve ekipmanın kullanım ömrünün uzatılması için gereklidir.
UV(Ultraviyole Su Arıtma Sistemi) : UV su arıtma, ultraviyole ışınlarını kullanarak suyun içindeki bakteri, virüs, mantar ve diğer mikroorganizmaları öldürmek veya inaktive etmek için kullanılan bir su arıtma yöntemidir. UV su arıtma cihazları, kimyasal veya fiziksel filtreleme tekniklerine ek olarak kullanılabilir ve su arıtma işlemi sırasında suya herhangi bir kimyasal madde eklenmez. UV su arıtma, diğer su arıtma yöntemleri ile birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçlar verir. Örneğin, önceden filtrelenmiş suyun UV su arıtma cihazından geçirilmesi, suyun içindeki mikroorganizmaların öldürülmesine yardımcı olur. UV su arıtma cihazları, özellikle evlerde veya küçük işletmelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihazlar, su kaynaklarının bölgesel salgınlar veya su kirliliği nedeniyle risk altında olduğu durumlarda da kullanılabilir. Ancak, UV su arıtma cihazları, sadece mikroorganizmaları yok edebilir ve su içindeki kimyasal kirleticileri, toksinleri veya ağır metalleri filtreleyemez. Bu nedenle, suyun diğer özelliklerini de kontrol etmek için diğer su arıtma yöntemleri kullanılmalıdır.

Endüstriyel Sanayi Tipi Su Arıtma Cihazı Fiyatları

Sanayi tipi su arıtma cihazı fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bazı faktörler şunları içerebilir:

Cihazın kapasitesi
İşletmenin su ihtiyacı
Arıtma teknolojisi ve filtrelerin kalitesi
Cihazın markası ve üreticisi
Satın alınacak yerin konumu

Bu faktörlere bağlı olarak, sanayi tipi su arıtma cihazı fiyatları genellikle 10.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişebilir. Ancak, daha büyük kapasiteli ve özel tasarlanmış cihazlar daha yüksek fiyatlara sahip olabilir.

Ayrıca, Sanayi Tipi Su Arıtma Cihazı ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazı almayı düşünen müşterilerimiz için önce Endüstriyel sorumlularımız tarafından su tahlilleri yapılmakta ve suyun kalitesine göre kurulacak sistemler değişmektedir. Bu sistemlerin değişikliğine göre de fiyatlar değişkenlik göstermektedir, doğru fiyat için lütfen bizimle iletişime geçiniz