Blog

Su Arıtmada TDS Değeri

su arıtmada tds değeri nedir

TDS, su arıtma konusunda ince eleyip sık dokuyanların merak ettiği bir noktadır. Bu yüzden “TDS nedir?” sorusu sık sorulur. TDS, “Toplam Çözülmüş Katılar” anlamına gelir. İçme suyundaki toplam çözünmüş madde konsantrasyonunu temsil eder. Aynı zamanda TDS, ayrıca inorganik tuzları ve az miktarda organik maddeyi de içerir.

İçme suyundaki TDS; doğal kaynaklar, kanalizasyon, kentsel akıntılar, endüstriyel atık sular, su arıtma sürecindeki kimyasallar, bahçe ve sıhhi tesisatta kullanılan kimyasal gübreler gibi yerlerden kaynaklanmaktadır. Su, evrensel bir çözücüdür ve kirleri kolayca alır. Diğer yandan bu parçacıkları hızla emebilir ve çözebilir.

TDS Nedir?

İçme suyu ile ilgili konularda TDS, sık karşılaşılan bir terimdir. Genel anlamda, az miktarda organik maddeyi ve suda bulunan inorganik tuzları tanımlamak için kullanılır. Suyun ana bileşenleri ise genellikle magnezyum, kalsiyum, klorür, sülfat, sodyum, potasyum katyonları (pozitif yüklü iyonlardır), karbonat ve hidrojen-karbonat ve nitrat anyonlarıdır (negatif yüklü iyonlardır).

Su Arıtma TDS Değeri Kaç Olmalı?

TDS değerinin bir noktada suların içilebilir olup olmadığının ölçütü olduğundan bahsetmiştik. O halde, su arıtma TDS değeri kaç olmalı? Sudaki kabul edilebilir TDS seviyesi, lezzetlilik oranıyla bağdaştırılır. Şöyle ki milyonda parça olarak TDS düzeyi (ppm); 

  • 50-100 ppm arası ise içmek için harika, 
  • 150-250 arası içmek için iyi, 
  • 250-300 arası uygun, 
  • 300-500 arası arası içmek için düşük, 
  • 1200’ün üzerinde ise içmek için kabul edilemez düzeyde olduğu uzmanlarca belirtilir. 

Suda bulunan TDS, tek bir kirleticinin ölçüsü değildir ve bu nedenle genellikle birçok devlet kurumu tarafından bir sağlık sorunu olarak düzenlenmez. Ancak yüksek bir TDS seviyesi, suyun tadını ve kokusunu etkileyebilir. ABD’deki Çevre Koruma Ajansı, önerilen maksimum seviyeyi litre başına 500 miligram (mg/L) olarak belirlemiştir.

TDS Metre Nedir?

TDS metre nedir?” sorusuna gelecek olursak, bahsetmemiz gereken belli başlı noktalar var. Sudaki TDS seviyesi, bir TDS metre yani TDS su ölçüm cihazı yardımıyla belirlenebilir. Bir TDS testi, suda bulunan toplam çözünmüş katı miktarını belirlemeye yardımcı olur. Ancak, tek tek bileşikleri veya kaynakları tanımlamaz. Sonuç olarak, suda bulunan kirleticileri belirlemek için bazı ek testler yapmak gerekir.

Ayrıca, sudaki TDS seviyesinin, içinde salınan tuzların ve bileşiklerin türüne göre vücut için sağlıklı mı yoksa kötü mü olduğu belirlenebilir. TDS, değerleri arasında kalsiyum, klorürler, sülfatlar, magnezyum, potasyum, karbonatlar ve bikarbonatlar dahil olmak üzere çeşitli tuzlar, mineraller ve organik bileşiklerden oluşur. Bunlardan bazıları vücuda birkaç mineral sağlayabilirken çoğu tehlikeli kabul edilir ve tüketilmeden önce filtrelenmelidir.

TDS Cihazı Ne İşe Yarar?

Bir TDS metre, ya da TSD su ölçüm cihazı genellikle su olmak üzere bir çözeltideki “Toplam Çözünmüş Katıları” belirtmek için kullanılan küçük bir el cihazıdır. TDS cihazı çözeltinin iletkenliğini ölçer ve bu ölçüm sonucu TDS’yi belirler. TDS sayaçları, TDS test cihazları veya PPM (milyonda parça) test cihazları olarak adlandırılırlar.

TDS Su Ölçüm Cihazı Hangi Sularda Kullanılmalıdır?

Hazır aldığımız suların birçoğu, suda bulunması gereken maksimum TDS seviyesini aşıyor. 1000 mg/L’den fazla TDS seviyesine sahip su tüketim için uygun değildir. Diğer yandan su arıtmada TDS değeri bir dizi sağlık sorununa da yol açabilir. Örneğin; potasyum, sodyum ve klorürlerin varlığı sudaki TDS seviyesini arttıran etkenlerdir. Ancak suda bulunan kurşun, nitrat, kadmiyum ve arsenik gibi toksik iyonların varlığı birtakım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 

Özellikle çocuklar için bu durum son derece önemlidir. Çünkü savunma sistemleri tam olarak gelişmediği için kirleticilere karşı çok daha hassastırlar. Bu noktada suyun saflık düzeyine dikkat edilmelidir. Suyun saflık düzeyi, suyun TDS değeri hakkında bize bilgi verir ve sağlıklı olduğu anlamına gelir.